Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

ohhhfuckitt
17:16
ohhhfuckitt
17:16
ohhhfuckitt
17:16
17:14
0556 826e 500

geektoriassecret:

Me leaving your party.

17:13
17:13
ohhhfuckitt
17:12

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
17:12
ohhhfuckitt
17:12
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
ohhhfuckitt
17:11
I o to w życiu chodzi (...). O szybkie, męskie decyzje.
— Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem
ohhhfuckitt
17:09
Reposted fromgruetze gruetze vialost-in-space lost-in-space
ohhhfuckitt
17:08
3424 6302 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaIllara Illara

July 06 2017

ohhhfuckitt
09:50
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabyheart byheart
09:50
ohhhfuckitt
09:38
5110 c1ca
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
ohhhfuckitt
09:38
No tak, przecież będziemy razem w niedzielę pięć, czy sześć godzin. Wprawdzie to za mało na rozmowę, ale dość, aby milczeć, trzymać się za rękę i patrzeć w oczy.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
ohhhfuckitt
09:32
09:24
3212 eefa 500
Reposted fromturquoise turquoise viatoniewszystko toniewszystko
ohhhfuckitt
09:23
6159 f37f 500
09:20
9089 ba4a 500
Reposted fromdeadcool deadcool viaskrzacik skrzacik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl