Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

ohhhfuckitt
11:21
9066 bdd6
Reposted frompunisher punisher viapauza pauza
ohhhfuckitt
11:06
Fajnie poznać ludzi, z którymi od razu łapiesz wspólny język i rozmawiasz jak ze starymi znajomymi.
— Kuba Witek
Reposted fromxalchemic xalchemic viaskrzacik skrzacik
ohhhfuckitt
11:06
6243 293d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaskrzacik skrzacik
ohhhfuckitt
11:04
5593 cacc 500
Reposted frompwg pwg viavertheer vertheer
ohhhfuckitt
11:03

Reasons to marry me: We'd eat pizza and listen to good music together and we'd probably fuck 14 times a week and buy too many pets and build pillow forts.

— ❤️
Reposted fromlonely-girl lonely-girl viarudaizia rudaizia
ohhhfuckitt
11:03
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viaSurvivedGirl SurvivedGirl
ohhhfuckitt
11:02
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała?
— ignacy karpowicz. -.-
Reposted fromrol rol viarudaizia rudaizia
ohhhfuckitt
11:01
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viajustaperson justaperson
ohhhfuckitt
10:59
Postanowiłam nie zadręczać się drobiazgami: dzielić rzeczy na bardzo ważne, dość ważne i gówno ważne.
— Magdalena Czmochowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarudaizia rudaizia
ohhhfuckitt
10:58
0837 687f
Reposted fromonlyman onlyman viaskrzacik skrzacik
10:58
9327 eb6f 500
Reposted fromsunlight sunlight viaskrzacik skrzacik
ohhhfuckitt
10:58
6957 770c 500
ohhhfuckitt
10:57
Nie podam pani przepisu na miłość. Nam się po prostu zdarzyła. Że otwieramy rano oczy i chce nam się ze sobą być. Mówię: zrobisz mi kawę? I mąż wychodzi z psem, ale jeszcze zdąży mi zrobić kawę i na tę kawę czasami się przysiada. A ja się wałkonię, bo nie muszę wstać. Pyta: co robisz dzisiaj? To i to. A ty? A ja to i to. To fajnie. To są rzeczy najprostsze.
— Dorota Kolak
ohhhfuckitt
10:57
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - Dar Julii
ohhhfuckitt
10:57
Wiesz, że ja dopiero przy tobie zrozumiałam, co to znaczy tak naprawdę kochać drugiego człowieka?
— Przyjaciółki
ohhhfuckitt
10:57
Prawdziwa miłość bywa tylko wtedy, gdy masz kogoś, z kim możesz przegadać całą noc, aż do białego rana.
— James Patterson
ohhhfuckitt
10:57
6564 e06d 500
ohhhfuckitt
10:55
9410 2321
Reposted fromintrigante intrigante viarudaizia rudaizia
ohhhfuckitt
10:55
Jeśli jakaś kobieta jest w stanie odebrać mi mojego mężczyznę to ja go nie chcę.
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
ohhhfuckitt
10:55
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl