Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

ohhhfuckitt
09:50
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabyheart byheart
09:50
ohhhfuckitt
09:38
5110 c1ca
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
ohhhfuckitt
09:38
No tak, przecież będziemy razem w niedzielę pięć, czy sześć godzin. Wprawdzie to za mało na rozmowę, ale dość, aby milczeć, trzymać się za rękę i patrzeć w oczy.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
ohhhfuckitt
09:32
09:24
3212 eefa 500
Reposted fromturquoise turquoise viatoniewszystko toniewszystko
ohhhfuckitt
09:23
6159 f37f 500
09:20
9089 ba4a 500
Reposted fromdeadcool deadcool viaskrzacik skrzacik
09:18
5047 5c1d 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viayourheartbeat yourheartbeat
ohhhfuckitt
08:48
ohhhfuckitt
08:48
ohhhfuckitt
08:46
08:45
5194 f3d8

dialnfornoir:

Niagara (1953)

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
ohhhfuckitt
08:45
5536 0b1b
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
08:44
8941 b665 500

democratickitties:

abraham lincoln, 1863

Reposted fromotatoh otatoh viairmelin irmelin
08:42
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viaskrzacik skrzacik
ohhhfuckitt
08:41
Simone Signoret by Serge Lido, 1950s
ohhhfuckitt
08:39
6960 54c0 500
ohhhfuckitt
08:34
2266 e01e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
ohhhfuckitt
08:34
9091 fecd 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl