Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2019

ohhhfuckitt
14:16
6805 5bda 500
Reposted fromsoftboi softboi

February 10 2019

ohhhfuckitt
18:48
ohhhfuckitt
17:41
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viaflyingheart flyingheart
ohhhfuckitt
17:41
ohhhfuckitt
17:41
Miłość nie wybiera i przychodzi niespodziewanie. Możemy widzieć tysiące potencjalnych partnerów i żaden nas nie zainteresuje, ale to jedno spojrzenie, rzucone na właściwą osobę, może przesądzić o reszcie naszego życia.
http://seeik.pl/
Reposted fromSEEiK SEEiK viaflyingheart flyingheart
ohhhfuckitt
17:40
7055 8472
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaflyingheart flyingheart

February 08 2019

ohhhfuckitt
16:27
8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach viadunkellicht dunkellicht
ohhhfuckitt
16:27
4080 be5a 500
ohhhfuckitt
16:27
2158 9027 500
Politechnika Gdańska

February 05 2019

ohhhfuckitt
19:10
ohhhfuckitt
19:09
4134 7bbd 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapauza pauza

February 04 2019

ohhhfuckitt
17:05
3898 f6eb 500
Reposted fromsoftboi softboi
ohhhfuckitt
17:04
3899 c8d2 500
Reposted fromsoftboi softboi
ohhhfuckitt
17:04
4738 c13b
ohhhfuckitt
17:04
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viatwice twice
ohhhfuckitt
16:22
1251 1810 500
Reposted fromsoftboi softboi
ohhhfuckitt
16:17
3553 3cb9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
ohhhfuckitt
16:16
3779 1894 500
Reposted fromsoftboi softboi
ohhhfuckitt
16:16
3839 a7d7 500
Reposted fromsoftboi softboi
ohhhfuckitt
16:16
3845 17be 500
Reposted fromsoftboi softboi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl