Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2019

ohhhfuckitt
19:27
2406 f4d7 500
Reposted frompunisher punisher viaszerszer szerszer
ohhhfuckitt
19:27
1284 653a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszerszer szerszer
ohhhfuckitt
19:27
Reposted fromshakeme shakeme viaszerszer szerszer
ohhhfuckitt
19:26
6788 7ee2
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viakatastrofo katastrofo
ohhhfuckitt
19:25
6588 fc14 500
Reposted fromfungi fungi viakatastrofo katastrofo
ohhhfuckitt
19:12

November 11 2019

ohhhfuckitt
17:31
8294 3e7a 500
Reposted fromLunarr Lunarr viascorpix scorpix

November 06 2019

ohhhfuckitt
18:04
7367 6d22 500
Reposted fromaaxxx aaxxx viakatastrofo katastrofo
ohhhfuckitt
18:03
7141 f240 500
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
ohhhfuckitt
18:03
0590 6377 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
ohhhfuckitt
18:03
0790 6fef 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
ohhhfuckitt
18:02
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
18:02
ohhhfuckitt
18:02
ohhhfuckitt
18:02

November 05 2019

ohhhfuckitt
19:15
2275 a6f9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin

October 28 2019

ohhhfuckitt
15:51
8618 2420 500
Reposted froms3 s3 viascorpix scorpix

October 24 2019

ohhhfuckitt
16:19
Świat urządzony jest tak, że czasem musisz zrobić coś, na co nie masz ochoty, z ludźmi, których nie lubisz, i w miejscach, za którymi nie przepadasz. Znajomi będą znikać z twojego życia równie łatwo i szybko, jak się w nim pojawili. Stracisz pieniądze, zepsują ci się różne rzeczy, a twój pies zdechnie. Ale wytrzymasz to wszystko, i dobre, i złe momenty, tak jak wcześniej.

October 23 2019

ohhhfuckitt
15:17
7036 3182 500
Reposted fromsoftboi softboi
ohhhfuckitt
15:17
... to po co całowałeś
mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl