Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2018

ohhhfuckitt
11:20
7575 aaee
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
ohhhfuckitt
11:19
7021 edac
Reposted fromnonono nonono viairmelin irmelin
ohhhfuckitt
11:19
2026 2cd8 500
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
ohhhfuckitt
11:19
1990 250b 500
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
ohhhfuckitt
11:19
1959 2f5b 500
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
ohhhfuckitt
11:18
9963 a22e
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
ohhhfuckitt
11:18
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
ohhhfuckitt
11:17
6136 f112 500
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
ohhhfuckitt
11:17
Śniło mi się, że poznałam Cię wcześniej.
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
ohhhfuckitt
11:17
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viairmelin irmelin
ohhhfuckitt
11:15
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viairmelin irmelin
ohhhfuckitt
11:14
7521 45d2 500
Reposted fromolalaa olalaa viairmelin irmelin
ohhhfuckitt
11:11
7222 00bf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viascorpix scorpix
ohhhfuckitt
11:11
Jak jesteś miła to zazwyczaj dostaniesz po dupie, bo za miłą przecież nie można być. Ludzie zaraz Cię zjedzą. Jak jesteś asertywna, to powiedzą, że jesteś suką. Jak jesteś szczera, to połowa ludzkości Cię znienawidzi. Jak prześpisz się z facetem to jesteś dziwką, a jak tego nie zrobisz to albo jesteś lesbijką, albo coś jest z Tobą nie tak. Jak się do kogoś nie odzywasz, bo chwilowo potrzebujesz samotności , to oskarżają Cię, że masz kogoś w dupie i sypie się lawina pretensji i żali. Jak wychodzisz poza ogólnie przyjęte schematy, to większość nazwie Cię hipokrytą. Jak nic nie mówisz, to zostaniesz mrukiem. Jak za dużo gadasz, to usłyszysz, że strzępisz językiem niepotrzebnie. Jak zajmiesz się przede wszystkim swoim życiem, to jesteś egoistką . Jak zadzwonisz do faceta, to się narzucasz, a jak nie zadzwonisz to usłyszysz, że o nim nie myślisz i go nie kochasz. Jak wiele rzeczy zrobisz dobrze, a raz jedną źle, to ludzie zazwyczaj dostrzegą tylko to co zrobiłaś źle.
— znalezione
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viakarna karna
ohhhfuckitt
11:10
0036 36d0
Reposted fromzuzeklobuzek zuzeklobuzek viakarna karna
ohhhfuckitt
11:10
Woleli nam wbijać do głowy, ile jest x do π, zamiast pomagać lepiej zrozumieć siebie i innych.
— Jay Asher - "13 powodów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakarna karna
ohhhfuckitt
11:08
ohhhfuckitt
11:08
4873 14c6
3.141592...
Reposted fromMoralio Moralio viascorpix scorpix
ohhhfuckitt
11:07
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
ohhhfuckitt
11:06
5506 0c59
Reposted froma-antimatter a-antimatter viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl