Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

ohhhfuckitt
14:10
7735 49b1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viajstrbl jstrbl
ohhhfuckitt
14:10
1079 7c50
Reposted fromcalifornia-love california-love viajstrbl jstrbl
ohhhfuckitt
14:10
ohhhfuckitt
14:09
6937 8fe3
Reposted fromretaliate retaliate viamyzone myzone
ohhhfuckitt
14:09
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viamyzone myzone

July 08 2015

ohhhfuckitt
12:41

umarliśmy już tyle razy że teraz możemy tylko dumać, czemu wciąż nam zależy.

Reposted byemptyspacessletsgodrinktogetherzuchasmenabyheart
ohhhfuckitt
12:40

Czasem tak mnie to wszystko męczy, że nawet nie mam siły źle się czuć.

Reposted byemptyspacessletsgodrinktogetherkarmelooveezuchabyheart
12:34
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viacytaty cytaty
ohhhfuckitt
12:30
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viadzisniezasne dzisniezasne
ohhhfuckitt
12:30
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię
Reposted fromgerundium gerundium viadzisniezasne dzisniezasne
ohhhfuckitt
12:30
9908 f57c 500
Reposted frommental-cat mental-cat viadzisniezasne dzisniezasne
ohhhfuckitt
12:29
1932 042c
Reposted fromfelicka felicka viadzisniezasne dzisniezasne
ohhhfuckitt
12:28
1948 ec60
ohhhfuckitt
12:25
8559 7c34
Reposted fromlanonexistence lanonexistence viajstrbl jstrbl
ohhhfuckitt
12:24
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajstrbl jstrbl
ohhhfuckitt
12:22
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viacytaty cytaty
ohhhfuckitt
12:19
3565 5695 500
Reposted fromroyals royals viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

July 07 2015

18:26
5241 5fcd
ohhhfuckitt
18:26
Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo.
— Marek Hłasko
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaxannabelle xannabelle
ohhhfuckitt
18:10
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaohhmarigold ohhmarigold
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl